Varukorg

0 Artiklar 0,00 kr

På jordfast grund

140,00 kr
Artikelnummer: 9197584304

Tankar ur hednisk folktro

Detta är en bok om den nordiska folktron, om hedendomen, skriven ur ett inifrånperspektiv. Den är en tankebok med formen ur folkligt berättande men ur vår tids synvinkel. Folktron är här högst levande och aktuell. Boken består av fyrtio räfter - små anekdotliknande reflektioner. Boken lockar till tankar och associationer och skapar i mycket ett språk att tala om hednisk andlighet.
Genom metaforiska anekdoter målas berättelser och bilder fram som belyser den hedniska livsåskådningens syn på livet. Detta är en bok för inspiration, association och eftertanke. Ur en levande tradition möter oss reflektioner kring existentiella frågor om livet, döden, ansvar och sammanhang.

På jordfast grund - tankar ur hednisk folktro var unik när den kom ut 2005 och har sedan dess blivit en allmän referens bland hedningar och används ofta som inspiration eller utgångspunkt i diskussioner.

Författare: Keeron Ögren

Boken är limbunden i ryggen i en pocketliknade binding och är på 158 sidor.

Mått: 18 cm × 11 cm × 1 cm